Ruumimeeter OÜ, Tööstuse 1, Keila 76605, Harjumaa
+372 55541063 keilapuud@gmail.com

Küttepuude koguse mõõtmine

Küttepuude tellimisel on oluline aru saada erinevatest kasutusel olevatest mõõtühikutest ja nendevahelistest seostest:
• Tihumeeter ™ on 1 m3 puhta puidu maht ilma koore ja õhuvahedeta;
• Ruumimeeter (rm) on 1 m3 virna/riita laotud halgudelt mõõdetud metsamaterjali kogus koos koore ja õhuvahedega;
• Puisteruum on ebakorrapäraselt kuhjatud halud koos koore ja õhuvahedega.

Järgnev tabel aitab paremini mõista seoseid mõõtühikute vahel
Puisteruum Laotud ruum e ruumimeeter Tihumeeter
1,00 0,670,44
1,50 1,00 0,67
2,25 1,50 1,0

• 1 puisteruum: puud koos õhuvahedega (ca 46% puitu ja 54% õhuvahed).
• 1 laotud ruum: puud koos õhuvahedega (ca 69% puitu ja 31% õhuvahed).

Tavapraktikas korrutatakse ruumimeetrid koefitsiendiga 0,5-0,6, et saada puidu mahtu tihumeetrites.
Alati on oluline pöörata tähelepanu, kas müüja poole pakutav hind kehtib tihumeetri, riidaruumi või puisteruumi kohta.