Ruumimeeter OÜ, Tööstuse 1, Keila 76605, Harjumaa
+372 55541063 keilapuud@gmail.com

Hea teada

Üheks levinuimaks ning odavaimaks küttematerjaliks eramajades on küttepuud.

Küttepuu juures tuleb kindlasti jälgida niiskuse taset, mis peaks jääma alla 20% – sel juhul on küttepuu kasutegur kõige suurem.

Küttepuud, mille niiskustegur on alla 20% põlevad kõige efektiivsemalt ning seega eraldub ka kõige suurem soojushulk ehk kütteväärtus on sel juhul parim. See tähendab kokkuhoidu. Liigniisked küttepuud ei sütti ega põle piisavalt hästi, sest niiskuse aurustumisel kulub suur osa eralduvast soojusest. Aurustunud vesi koos suitsuga moodustab korstnasse ja küttekehadele pigi, mis võib süttida ja tekitada varalist kahju. Kindlasti ei tasu küttepuude põlemisel tekkinud gaasi teekonda siibriga liialt piirata kuna see põhjustab samuti tahma ja pigi teket. Säästlikuim viis on kütta kuivade puudega ning vajaduse korral tuua küttepuud üks päev enne kütmist tuppa, et vabaneda liigsest niiskusest.

Kütteväärtus sõltub küttepuuliigist:

Saar – 1650
Kask – 1500
Okaspuud – 1300
Haab – 850
Lepp – 700
Saar ning kask on ühed suurema energiasisaldusega küttepuud ning neid tasub kütta koos mõne muu puuliigiga näiteks lepaga. Kuna kasest eraldub palju tõrva ei ole teda mõttekas kütta eraldi. Okaspuid tuleks kütta kinnises küttekoldes, sest põledes võib lenduda sädemeid.

Kindlasti ära küta ahjus erinevaid jäätmeid (ehitusjäätmeid, kilekotid, vana mööbel jt), sest need eritavad põlemisel erinevaid mürgiseid gaase, mis on kahjulikud keskkonnale ja inimeste hingamisteedele.

Küttepuude koguse mõõtmine
Küttepuude tellimisel on oluline aru saada erinevatest kasutusel olevatest mõõtühikutest ja nendevahelistest seostest:
• Tihumeeter ™ on 1 m3 puhta puidu maht ilma koore ja õhuvahedeta;
• Ruumimeeter (rm) on 1 m3 virna/riita laotud halgudelt mõõdetud metsamaterjali kogus koos koore ja õhuvahedega;
• Puisteruum on ebakorrapäraselt kuhjatud halud koos koore ja õhuvahedega.

Järgnev tabel aitab paremini mõista seoseid mõõtühikute vahel
Puisteruum / Laotud ruum e ruumimeeter /Tihumeeter
1,00 / 0,67 / 0,44
1,50 / 1,00 / 0,67
2,25 / 1,50 / 1,0

• 1 puisteruum: puud koos õhuvahedega (ca 46% puitu ja 54% õhuvahed).
• 1 laotud ruum: puud koos õhuvahedega (ca 69% puitu ja 31% õhuvahed).

Tavapraktikas korrutatakse ruumimeetrid koefitsiendiga 0,5-0,6, et saada puidu mahtu tihumeetrites.
Alati on oluline pöörata tähelepanu, kas müüja poole pakutav hind kehtib tihumeetri, riidaruumi või puisteruumi kohta.